Disclaimer

Deze Internetsite zoals opgezet door GSD ICT-Services B.V. is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het altijd voorkomen dat er eventueel foutieve of verouderde informatie vermeld wordt.

Aan de inhoud van deze Internetsite kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen, en GSD ICT-Services B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze Internetsite zijn eigendom van GSD ICT-Services B.V.