Verzamelcontainers

 

Bij hoogbouw en/of etagewoningen wordt er de laatste jaren veelal gebruik gemaakt van zogenaamde ondergrondse verzamelcontainers om het restafval in te deponeren.

 

Middels afvaloverzicht.nl is het mogelijk een adequate registratie te voeren van alle uitgegeven toegangskaarten en/of PIN codes. Hierdoor wordt oneigenlijk gebruik door onbevoegden van de verzamelcontainer tegengegaan.

 

Alle stortingen welke hebben plaatsgevonden worden veelal via GSM of UMTS dataoverdracht terug gecommuniceerd aan de software waardoor een tijdige niveau signalering mogelijk is. Meldingen worden periodiek middels email en/of sms verstuurd aan reinigingsdiensten.