NIEUW! BAG Koppeling / functionaliteit toegevoegd

De informatie in Afvaloverzicht.nl is nu gekoppeld met de BAG-database voor objectadressen. Gebruikers kunnen door deze koppeling direct informatie raadplegen over object adressen. Met als gevolg dat gemeentes 24/7 gegarandeerd zijn van authentieke BAG objectadressen in Afvaloverzicht. Het systeem onderhoudt op de achtergrond de adresmutaties en zorgt voor relevante meldingen naar de juiste personen in de organisatie.

Afvaloverzicht.nl kan hierdoor de volledige ontzorging op het gebied van afvalmanagement & adresbeheer waarborgen. Met behulp van deze BAG-koppeling kan het systeem de voorzieningen van gemeentes en afvalinzamelaars overzichtelijk koppelen zonder complexe implementaties van historieke datasets.

Meer weten over de BAG-koppeling? Bespreek de mogelijkheden met onze consultants op 085 – 273 52 63 of 045 – 744 0445

Wat is BAG?

“Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over de gebouwen en adressen in Nederland. “

— Bron: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/adressen-en-gebouwen